Od admin | Pá, 22/12/2023 - 15:12
schválený rozpočet

Zastupitelstvo obce Prysk na svém zasedání dne 14. 12. 2023 usnesením č. 2 schválilo rozpočet školy ZŠ a MŠ Prysk na rok 2023 a usnesením č. 3 střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025.

V příloze přikládáme Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Prysk a Střednědobý výhled na rok 2024 a 2025.