Schválené rozpočty a jejich návrhy jsou zveřejněny rovněž na elektronické úřední desce na webových stránkách obce Prysk v sekci Elektronická úřední deska a Rozpočty.
V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu na adrese Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk v úředních dnech (pondělí a středa od 14:00 do 17:00 hodin), anebo v kanceláři ředitelky školy na adrese Dolní Prysk 56, 471 15 Prysk.