Oznámení o změně školní jídelny a ceně obědů od 1. 1. 2024

Od admin | Pá, 22/12/2023 - 15:16

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Školní jídelna CDM v České Kamenici zajišťuje školní stravování pro děti a žáky pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci dítěte/žáka, kdy zákonný zástupce dítěte/žáka může oběd odnést v jídlonosiči. Tzn., že dítě/žák má nárok na dotovaný oběd (§ 4 vyhl. č. 107/2005 Sb.). Při další nepřítomnosti dítěte/žáka ve škole, tento nárok zaniká a je bezpodmínečně nutné oběd odhlásit.

Schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 - 2025

Od admin | Pá, 22/12/2023 - 15:12

Zastupitelstvo obce Prysk na svém zasedání dne 14. 12. 2023 usnesením č. 2 schválilo rozpočet školy ZŠ a MŠ Prysk na rok 2023 a usnesením č. 3 střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025.

V příloze přikládáme Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Prysk a Střednědobý výhled na rok 2024 a 2025.

Vánoční prázdniny

Od admin | Pá, 22/12/2023 - 15:11

Základní škola 

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Mateřská škola

MŠ je od 25. 12. do 1. 1. 2024 uzavřena z důvodů čerpání řádné dovolené. Provoz v MŠ bude zahájen v úterý 2. ledna 2024.

Přerušení provozu - MŠ

Ředitelka školy podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla po dohodě se zřizovatelem o přerušení provozu mateřské školy na 29. 9. 2023 z provozně technických důvodů.

Podrobnosti zde.