Dokumenty ke stažení

Příloha Velikost
Vyhláška o poplatcích 284.55 KB
Vyhláška o poplatcích od 1. 9. 2022 52.25 KB
Deset dobrých rad 69.5 KB
Co by mělo dítě umět 116.61 KB
Informace k zápisu do MŠ Prysk 2022/2023 107.58 KB
Kritéria přijímání dětí do MŠ Prysk 2022/2023 131.06 KB
Žádost o přijetí do MŠ Prysk 2022/2023 110.18 KB
Souhlas zákonných zástupců 53.83 KB
Koncepce kroužku Volnočasových aktivit 142.93 KB
Dodatek k vyhlášce o poplatcích v čase vyhlášeného nouzového stavu 108.78 KB
Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27.4.2020 127.35 KB
Metodika k Vyhlášce č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 334.86 KB
Dodatek ŠVP pro ZV Č. 4 Čj. ZŠ a MŠ Prysk (2020) 474.91 KB
Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ a MŠ Prysk 216.57 KB
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 244.52 KB
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 972.12 KB
Organizace školního roku 2021 - 2022 142.04 KB
Vnitřní řád školní výdejny 108.01 KB
Informace k zápisu do ZŠ - 2022 105.89 KB
Kritéria přijímání dětí do ZŠ - 2022 112.61 KB
Žádost o přijetí do ZŠ - 2022 105.22 KB
Žádost o odklad povinné školní docházky - 2022 58.8 KB
Žádost o uvolnění dítěte ze ZŠ (A5) - DOC 64.5 KB
Žádost o uvolnění dítěte ze ZŠ (A5) - PDF 96.1 KB
Žádost o uvolnění dítěte ze ZŠ (A4 - 4 omluvenky) - PDF 1.21 MB