Od admin | Po, 27/05/2024 - 14:02
zápis do MŠ

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Prysk, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, se sídlem Dolní Prysk 56, 471 15 Prysk, jejíž činnost vykonává Mgr. Iva Preislerová, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení  § 34 odst. 2, 3, 5, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Prysk, okres Česká Lípa, příspěvková organizace od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

MŠ01/2024
MŠ02/2024
MŠ03/2024
MŠ04/2024
MŠ05/2024
MŠ06/2024
MŠ08/2024
MŠ09/2024

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a  Mateřské školy Prysk, okres Česká Lípa, příspěvková organizace ke krajskému úřadu Libereckého kraje.

 

V Prysku dne 22. 5. 2024                                                                           

Mgr. Iva Preislerová                                                                                                                 

ředitelka školy

Příloha Velikost
zápis MŠ přijatí 2024_25.pdf (108.72 KB) 108.72 KB