Od admin | St, 10/05/2023 - 22:22
logo

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený didaktický koncept, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání založené na konstruktivistické pedagogice a respektujícím přístupu k dítěti. Začít spolu je program hlavního vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. V ČR je realizován již od roku 1994.

Podrobnější informace o vzdělávacím programu Začít spolu, do kterého jsme se úspěšně také zapojili, jsou k dispozici na webu Začít spolu | Moderní výukový program pro mateřské a základní školy (zacitspolu.eu) či v letáku v příloze.

Příloha Velikost
Leták k programu Začít spolu (1.82 MB) 1.82 MB