Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

zápis do školky

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Prysku vyhlašuje na základě § 34 odst.2 zákona 561/2004 Sb.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání proběhne

Dne 5. 5. 2022 vždy od 13.00 – 16.00 hod

Způsob podání žádosti:

 • do datové schránky školy

 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

 • poštou

 • osobním podáním ve škole

 

Zapsány budou :

 • děti, které budou splňovat kritéria pro přijímání dětí stanovená ředitelkou školy zveřejněná na www.skolaprysk.cz a ve vývěsce OÚ v Prysku.

 

K zápisu je nutné přiložit:

 • kopii rodného listu dítěte

 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte včetně jejích příloh (potvrzení lékaře) - formulář žádosti je možné stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení

 

Nabízíme :

 • kvalitní předškolní výchovu pod vedením zkušených učitelek

 • projektové vyučování dle požadavků ŠVP PV

 • vzdělávací program zaměřený na ekologickou výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu

 • výuku jazyků pro předškolní děti

 

Bližší informace získáte na telefonu 487 767 525, mobil 724 240 080, nebo na webových stránkách školy www.skolaprysk.cz