Od admin | Čt, 11/04/2024 - 01:09
zápis do MŠ

Podávání žádostí k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

(tzv. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY)

 

Zápis do MŠ probíhá 1x ročně a týká se dětí, které nastoupí do MŠ v průběhu nadcházejícího školního roku.

Před zápisem si rodiče vyzvednou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ nebo si ji vytisknou z webových stránek školy. Tu řádně vyplněnou doručí škole v uvedeném termínu. Zároveň obdrží registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena. Ředitelka školy vyhodnotí tyto žádosti v souladu s platnými kritérii k přijímání dětí a vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Rodiče budou informování o výsledku přijímacího řízení dvěma způsoby. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen pod jednotlivými registračními čísly na webových stránkách školy www.skolaprysk.cz v sekci mateřská škola a ve vývěsce školy umístěné na Obecním úřadu v Prysku. V případě negativního rozhodnutí budou rodiče informováni písemně.

Kritéria k přijímání dětí jsou zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Dokumenty.

Pro školní rok 2024/2025 bude přijato 8 dětí.

 

V Prysku dne 1. 9. 2023                                                                            

Mgr. Iva Preislerová

ředitelka školy