Od admin | Čt, 02/05/2024 - 20:24
zápis do ZŠ

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

od školního roku 2024/2025

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Prysk, okres Česká Lípa, příspěvková organizace,

jejíž činnost vykonává Mgr. Iva Preislerová, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Prysk, okres Česká Lípa, příspěvková organizace od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

ZS01/2024

ZS03/2024

ZS05/2024

ZS06/2024

ZS07/2024

ZS08/2024

ZS09/2024

ZS10/2024

ZS11/2024

 

Čísla ZS02/2024, ZS04/2024, ZS12/2024  – žádosti o odklad školní docházky

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a  Mateřské školy Prysk, okres Česká Lípa, příspěvková organizace ke krajskému úřadu Libereckého kraje.

 

V Prysku dne 17. 4. 2024                                      

 

Mgr. Iva Preislerová                                                                                          

ředitelka školy