Od admin | Pá, 22/12/2023 - 15:16
stravování

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Školní jídelna CDM v České Kamenici zajišťuje školní stravování pro děti a žáky pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci dítěte/žáka, kdy zákonný zástupce dítěte/žáka může oběd odnést v jídlonosiči. Tzn., že dítě/žák má nárok na dotovaný oběd (§ 4 vyhl. č. 107/2005 Sb.). Při další nepřítomnosti dítěte/žáka ve škole, tento nárok zaniká a je bezpodmínečně nutné oběd odhlásit. Pokud tak zákonný zástupce neučiní a obědy budou pro nepřítomné dítě dále vařeny, musí strávník doplatit dotovanou (tržní) cenu oběda. 

Žádáme důrazně  strávníky či jejich zákonné zástupce, aby řádně odhlašovali obědy.

Přihlášenou stravu lze odhlásit den dopředu do 14 hodin. K odhlašování či přihlašování obědů je možné využít aplikaci Strava.cz – přihlašovací údaje vám budou poslány na uvedený e-mail po přijetí přihlášky.

Přeplatky za stravné budou odeslány během měsíce července na účet.

Změna čísla účtu, adresy, telefonu – nahlaste osobně, telefonicky (605 557 311) nebo na e-mail jidelna@cdmck.cz.

 

Ceny obědů od 1. 1. 2024

Žáci a děti Základní školy a Mateřské školy Prysk hradí za své stravování v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005 Sb., o školním stravování tuto částku:
0.  kategorie      2 – 6 let         30,- Kč za jeden oběd
                                               11,- Kč za jednu přesnídávku
                                               11,- Kč za jednu svačinu
I.   kategorie      7 – 10 let       32,- Kč za jeden oběd
II.  kategorie      11 – 14 let     34,- Kč za jeden oběd