Domů

Zájmové kroužky

FLÉTNY

Hudební kroužek nabízíme předškolním a školním dětem.
Výuka probíhá vždy 1x za 14 dní ve dvouletém cyklu. V rámci kroužku se děti naučí základy hry na jednoduchý hudební nástroj, kterým zobcová flétna je. Přitom si vytváří pozitivní vztah k hudbě a prožívají radost z úspěchu.

Hraní příznivě ovlivňuje dýchání (posiluje a prohlubuje brániční dýchání) a zvyšuje kapacitu plic. Skupinové hraní také podporuje sounáležitost mezi dětmi, naučí se jednoduché melodie písniček a dosahují pěkných výsledků, které mohou předvést při různých školních akcích.

Vyučuje: Andrea Henkeová


KROUŽEK RUČNÍHO ŠITÍ

Žáci se učí při výrobě předmětů jednoduché úkony, jako je přišití knoflíků, různé druhy stehů a zručnost při práci s různými druhy materiálů.
Vyrábí rozličné předměty jako např.: prostírání, voňavý polštářek pod hrnek na čaj, jehelníček…

Vyučuje: Helena Petrůvová


KERAMIKA

Kroužek keramiky je určen předškolním dětem a žákům 1. – 3. ročníku (žáci 4. ročníku mají keramiku jako součást výtvarné výchovy v rámci vyučování).

Probíhá jednou za 14 dní. A co všechno se na keramice děje?
Na začátku je hlína …… a z ní díky šikovným rukám vznikají sošky, misky, figurky … prostě vše, co dokáže dětská fantazie vytvořit.

Vyučuje: Renata Schneiderová


ANGLICKÝ JAZYK PRO MŠ A ZŠ

Hlavním záměrem kroužku je seznámení dětí s cizím jazykem. Jde o prvotní setkávání a seznamování se s cizím jazykem formou hry. Rozhodující nemusí být objem toho, co se dítě naučí. Daleko důležitější se jeví to, aby dítě získalo motivaci a přirozený zájem o výuku angličtiny v pozdějším věku a pociťovalo toto jako přirozenou, potřebnou a užitečnou záležitost.

Vhodnou formou "výuky" v mateřské škole se zdá být takový způsob, kdy setkávání dětí s angličtinou probíhá výhradně formou hry a kdy jsou využívány metody, které odpovídají přirozené mentalitě předškolních dětí.

Školní děti navazují na předchozí znalost anglických slov a vět. Dá se zde využít jejich možnost přečíst si psaný výraz. Pro dítě je při učení se čemukoli důležitý prožitek, činnost, aktivní zábava. Hra, činnost a aktivní zábava se zdají být klíčovou podmínkou pro dosažení pozitivních výsledků výuky.

Děti provází výukou opičák MONKEY, který vítá děti k posezení na polštářích v kroužku. Děti si povídají, jak se cítí pomocí smajlíků a poté si opakují slovíčka z minulé hodiny. Učí se písničky a rádi si upevňují nové pojmy pohybovými hrami. Dostávají pracovní listy pro domácí přípravu, za kterou jsou odměňováni obrázkovými samolepkami.

Učivo:

 1. základní
  • pozdravy a poděkování
  • představení - píseň
  • popis, jak se právě cítím
  • nálady a vlastnosti
  • počítání do šesti
  • části hlavy - píseň
  • barvy - píseň
  • ovoce a zelenina
  • zvířátka - píseň
  • jídlo
  • předměty ve třídě
 2. rozšiřující
  • slovesa, pokyny k činnosti
  • školní potřeby
  • Kdo je to?
  • Jak se máš?
  • To je moje...
  • oblečení – Mám na sobě...
  • části těla
  • předměty z jídelny
  • hračky- Mám rád...
  • zařízení místnosti

Kroužek probíhá 1x týdně ve dvou skupinách:
1. skupina: děti z MŠ
2. skupina: žáci 1. a 2. ročníku

Vyučuje: Mgr. Tereza Jeřábková

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31