Lesní miniolympiáda MŠ

ZŠ a MŠ Prysk pořádá a srdečně zve na Lesní miniolympiádu pro děti z mateřských škol málotřídních škol Novoborska a Českolipska dne 20.6.2019 od 9:00 hodin

Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Mgr. Petr Tulpa.

Škola u moře - Biograd na Moru

Naše škola v době od 31.5.2019 do 9.6.2019 pořádala v rámci spolupráce škola & rodina & zřizovatel projekt s názvem "Škola u moře". Rodiče mohli se svými dětmi společně s námi prožít týden u moře s animačním doprovodným programem. Dětem školou povinným se ale nevyhnula částečná výuka hlavních předmětů Ma a Čj. Podle účasti a zapojení všech do připravených i improvizovaných aktivit bylo zjevné, že se náš záměr vydařil a rodiče si se svými dětmi, i společně s námi, pobyt opravdu užili.

Na samotném konci děti sdělily panu starostovi i své tajné přání.

Sloupský Tyjátr

Představení našich žáků mělo velký úspěch. Žáci překonali nezvyklou zimu, trému a hráli nám všem pro radost. Poděkování patří zejména panu učiteli Jaroslavu Střelkovi - scenáristovi i režisérovi v jedné osobě, paní učitelce Helče Vorbové, která s ním všechna úskalí nácviku sdílela a také všem účinkujícím žákům, kteří byli a jsou velmi šikovní.

Výsledky zápisu do MŠ

Na základě kritérií přijímání dětí do Mateřské školy při ZŠ a MŠ Prysk, okres Česká Lípa, příspěvková organizace pro školní rok 2019/2020 byly přijaty děti s těmito registračními čísly v tomto pořadí:
RSS