Plán práce

Školní rok 2020/2021

Září

téma: MÍSTO, KDE ŽIJU

Celoroční téma: Putování s Gumpem

  • slavnostní zahájení školního roku za účasti hostů (starosta obce, rodiče, …)
  • MŠ - učíme se třídit odpad, úklid odpadků v MŠ
  • poznáváme okolí
  • poznáváme okolí MŠ - turistický výlet po Meixnerově stezce
  • společná výzdoba školy MŠ i ZŠ
  • využívání školní zahrady – hry, vyučování
  • rodičovská schůzka pro ZŠ (informace o organizačních záležitostech školního roku)
  • rodičovská schůzka pro MŠ (organizační záležitosti)
  • zahájení činnosti jednotlivých kroužků (Aj, keramika, pohybové hry, kreativní tvoření)
  • Lesní miniolympiáda - ve spolupráci s MAS LAG Podralsko - projekt určený dětem z málotřídních mateřských škol
  • zahájení projektu ve ŠD - MASKY
  • významné dny: DEN ZVÍŘAT - psi v MŠ i ZŠ

Říjen

téma: OHROŽENÉ DRUHY ZVÍŘAT

  • významné dny: DEN ZVÍŘAT - projektový den ve škole
  • ptáci v MŠ
  • MŠ výlet do České Kamenice
  • výchovný koncert pro žáky ZŠ
  • Ekohrátky - projekt pro žáky málotřídních škol
  • sběr kaštanů a žaludů
  • Podzimní prázdniny

Listopad

téma: PODZIM

  • rodinný turnaj PEXESOMÁNIE
  • I. čtvrtletní klasifikační rada
  • Slavnost Slabikáře
  • rodičovská schůzka - ZŠ (informace o prospěchu žáků)
  • pěvecká soutěž SKLENĚNÝ SLAVÍČEK
  • pravidelné návštěvy divadelních představení dle nabídky
  • Výroba předmětů a dárků s vánoční tématikou

Prosinec

téma: MEZILIDSKÉ VZTAHY

  • Adventní čas v MŠ
  • vystoupení pro Klub důchodců v Prysku (ZŠ i MŠ společně)
  • vánoční výzdoba školy
  • Mikuláš ve škole
  • projekt "Advent ve škole" – chystáme se na Vánoce
  • Vánoční dílny
  • Vánoční posezení pro zaměstnance školy
  • Vánoční třídní besídky
  • Vánoční koncert v kostele

Leden

téma: Mezilidské vztahy - MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

  • projekt "Babiččina světnička" ve spolupráci s klubem důchodců v Prysku
  • dle sněhových podmínek - bobování, sáňkování, stavba Iglú - MŠ
  • výprava ke krmelci - MŠ
  • II. čtvrtletní klasifikační rada

Únor

téma: SETKÁNÍ S POEZIÍ

  • Jarní prázdniny
  • Lyžařský kurz (dle přírodních podmínek a zájmu ze strany žáků a rodičů)
  • kurz PLAVÁNÍ
  • MASOPUST - maškarní karneval v MŠ a ŠD
  • školní kolo v recitační soutěži
  • čtenářská dílna - oblíbená báseň, oblíbená kniha - návštěva obecní knihovny v Prysku

Březen

téma: PŘÍRODA

  • významné dny: DEN VODY - exkurze do čističky odpadních vod v České Kamenici
  • Setkání s poezií - přehlídka recitátorů málotřídních škol
  • jarní výzdoba školy
  • vítání jara – řemesla a tradice
  • výroba Morany - konec zimy
  • Velikonoční dílny
  • kurz PLAVÁNÍ
  • MŠ – návštěva farmy

Duben

téma: DEN ZEMĚ

  • projekt zaměřený na ekologické aktivity k oslavě Dne Země
  • projekt "Cesta za pokladem" (ZŠ)
  • projekt "Putování za skřítkem Středňáčkem" (MŠ)
  • úklid odpadků v lese a v oklí školy
  • pálení čarodějnic - projektový den ZŠ a MŠ
  • výlet k rybníku - MŠ
  • zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
  • kurz PLAVÁNÍ

Květen

téma: VŮNĚ JARA

  • významné dny: OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK (MŠ) - čištění studánek v okolí
  • Zahradní slavnost s tématickým zaměřením "Den matek"
  • školní atletický trojboj
  • vystoupení v Klubu důchodců (ZŠ a MŠ společně)
  • Sloupský Tyjátr – přehlídka dramatických a tanečních vystoupení málotřídních škol ve Sloupu v Čechách
  • Florbalový turnaj v Horní Libchavě
  • zápis dětí do MŠ
  • návštěva planetária v Liberci - MŠ
  • návštěva planetária v Praze - ZŠ

Červen

téma: PRÁZDNINY

  • Mezinárodní den dětí
  • Školní výlet - ZŠ, MŠ
  • sportovní klání málotřídních škol v Novém Oldřichově
  • fotbalový turnaj v ZŠ a MŠ Polevsko
  • rozloučení s předškoláky
  • MŠ – Den otců
  • MŠ - rozloučení s předškoláky
  • rozloučení s žáky ZŠ odcházejících do 6. ročníku
  • miniolympiáda pro MŠ

Děti a žáci se zúčastní výtvarných a jiných soutěží dle nabídky organizátorů akcí.

Celoročně bude probíhat projekt RECYKLOVÁNÍ – sběr papíru.

Roční plán bude průběžně doplňován v týdenních a měsíčních plánech, podle aktuální situace. Program bude uzpůsoben i tématům jednotlivých měsíčních projektů.

Roční plán bude aktuálně upravován vzhledem k vývoji situace šíření nákazy Covid – 19 a na základě opatření a doporučení nařízených orgánů (MŠMT, MZ ČR).

 

Vypracovala:

Mgr. Jana Vostřelová

ředitelka školy