Organizace vzdělávání v ZŠ Prysk od 4. 1. 2021

V souladu s usnesením vlády ze dne  23. 12. 2020 bude provoz ZŠ a MŠ Prysk upraven takto:

 

MŠ Prysk:

Vzdělávání bude probíhat beze změny dle manuálu „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 ke Covid -19“.

Roušky – děti z MŠ roušku mít nemusí, učitele roušku použijí dle vlastního rozhodnutí (není povinná), rodiče a třetí osoby nebudou do školy bez roušky vpuštěni.

 

ZŠ Prysk:

1) 1. a 2. ročník – bude probíhat prezenční výuka dle rozvrhu vypracovanému pro období nouzového stavu.

 

2) 3. – 5. ročník – výuka bude probíhat distančním způsobem prostřednictvím MS Teams.

Dle pokynů MŠMT jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole, vždy pouze 1 žák a 1 pedagog.

O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

 

3) Školní družina bude přístupná pouze žákům 1. + 2. ročníku.

Vyzvedávání žáků dle nastavených pravidel Covid – 19.

Provozní poplatek žáků na distanční výuce bude prominut.

 

4) ŠJ – obědy budou zajištěny pouze pro žáky účastnících se prezenční výuky.

Rodiče žáků s distanční výukou prosíme, aby si obědy odhlásili ve ŠJ ZŠ Kamenický Šenov.

 

Roušky – pro žáky i pedagogy platí povinnost nosit roušku po celou dobu přítomnosti ve škole.

 

V Prysku 30. 12. 2020

 

Mgr. Jana Vostřelová

ředitelka školy